FANDOM


Uther Morgrimson
Gracz: Procent

Uther Morgrimson - wyjątkowo rosły krasnolud pochodzący z Zhufbar, przywódca Kompanii Żelaznego Niedźwiedzia (dawniej Morgrimson & Wspólnicy). Geolog, saper, inżynier i poszukiwacz skarbów. Niegdyś cieszył się sporym szacunkiem pośród swoich rodaków, jednak po wybuchu metanu w jedenej z krasnoludzkich kopalń zaczął głosić, iż słyszy przemawiające do niego skały i kamienie. Od tego czasu znacząco ucierpiała jego reputacja, a on sam uchodzi za nie w pełni poczytalnego. Do Sylvanii przybył na zaproszenie swojego przyjaciela Severina von Waldena, nie zdążył jednak zobaczyć go przed śmiercią. Uther nawet jak na krasnoluda jest głośny i wulgarny, a na każdym spotkaniu szlachty wlewa w siebie olbrzymie ilości trunków. 

Po śmierci Baronowej zaczął forsować obsadzenie na sylvańskim tronie bękarta Severina, który jakoby miał wychować się pomiędzy krasnoludami. Na potkaniu szlachty w dniu ceremonii mianowania nowego barona zarzucił kłamstwo co do pochodzenia Helmutowi von Waldenowi, którego wyzwał na pojedynek. Udało mu się zabić swojego przeciwnika, co przypłacił jednak ciężkimi ranami. W tajemniczych okolicznościach został został skrytobójczo dobity, gry wracał do zdrowia pod opieką akolitek Shayli.