W cieniu Drakenhofu Wiki
Advertisement
Tierowie.png

Pomniejszy ród szlachecki, będący wasalami Waldenów, zobowiązany do stawania zbrojnie w razie zwołania rycerstwa przez seniora. Nie mają swoich ziem, lecz utrzymują się w mieście prowadząc stary browar. Legenda mówi, że Tierowie otrzymali tytuł rycerski od barona Oscara von Walden kiedy to spróbował ich trunku. Stwierdził ponoć, że skoro piwo jest tak szlachetne w smaku, to i wytwócy muszą być kimś lepszym niż zwykłe mieszczaństwo.

Aktualnie Tierowie są bogatym rodem, który preferuje życie w mieście nad wiejskie posiadłości. Z racji braku posiadania ziemi, nie był zbyt wysoko postrzegany przez inne rody, jakkolwiek plotkowało się (co okazało się prawdą), że młody Caldvyn zamierza ową wystuację zmienić. Jeszcze za panowania baronowej Beatrix von Walden, rodowi przyznano lenno założonej przez Erhardta von Rosswart osady pasterskiej Muttersweg z okolicznymi ziemiami. Potem Tierowie przejęli posiadłość pod Waldenhof (nazwaną od tego momentu Neutiersdorf) - folwark był wcześniej rezydencją letnią baronowej i po jej śmierci najwyraźniej Gotthard von Tier wykorzystał niejasną sytuację prawną (dwór nie miał właściciela i nie było żadnego spadkobiercy) i przejął tam panowanie. W wyniku domniemanych zaręczyn Caldvyna von Tier z Esther von Trautzen, po jej śmierci narzeczony odziedziczył Naubonum i Leicheberg kończąc tym samym konflikt między Trautzenami, a Schwarzhaffami.


Znani przedstawiciele:

Rodzeństwo von Tier: Gotthard, Lara i Caldvyn

Advertisement