Gracz: Bodvar

Otto August Fryderyk von Kriegberg to czwarty syn w rodzinie Kriegbergów. Jego matka wywodzi się z Sylvańskiej szlachty z rodu Swartzhafów, ojciec zaś to przedstawiciel jednego z najstarszych i najmożniejszych rodów Stirlandu. Kiedy doszło do połączenia rodzin, Kriegbergowie tak bardzo byli zachwyceni postawą matki Ottona, że wpletli różę Schwarzhafów w swój herb. Od tej pory stosunki między rodzinami były bardzo mocne.

Jako dziecko Otto dużo czasu spędzał w Sylvani u rodziny matki. Tam mocno zżył się z Franzem i Emmą, swoim rodzeństwem ciotecznym. Przez cały czas uczył się polować, walczyć oraz godnie reprezentować tak ród jak i land. Wszyscy wiedzieli, że jako czwarty syn nie może liczyć na ziemię w związku, z czym czeka go najpewniej kariera wojskowa i śmierć w chwale. Tak też Otto był wychowywany.

Do wojska wstąpił w wieku 17 lat jako zwykły poborowy. Kriegbergowie, bowiem cenią swój honor i nie uznają koligacji rodzinny. A przynajmniej nie w stosunku do wojska. Tam wbrew oczekiwaniom rodziny przeżył 10 lat i doczekał się awansu do wysokiego stopnia Obersta. Złośliwi mówią, że to dzięki znajomości. Jednak nawet, jeśli jest w tym ziarno prawdy to nie da się zaprzeczyć, iż Otto to zdolny i odnoszący sukcesy dowódca. Trzy lata temu został mu powierzony 113 mieszany regiment Stirlandu, z którym to niedawno powrócił do domu po wyczerpującej kampanii w Księstwach Granicznych. Liczne sukcesy na polu walki jak i jego niezłomna postawa zapewniły mu przydomek „Stalowy”.

Otto to wyważony człowiek, choć sprawiający wrażenie, iż najpierw działa, a później myśli. W rzeczywistości jednak jego wybuchowy i burzliwy temperament bardzo mu doskwiera. Dziesięć lat wojny w różnych warunkach również nie pozostało bez śladu. Nauczył się tam trzymać nerwy na wodzy, przesiąkł jednak rubasznością i „żołnierską” bezpośredniością.

Do Sylvani sprowadziły go przerwa w wojaczce oraz wieść o kłopotach Franza. Również sama sytuacja w regionie bardzo go niepokoi i wypatruje w niej zagrożenia dla reszty ziem Stirlandu. Mówi się też, że Otto postanowił się ustatkować, a ponieważ wbrew założeniom rodziny żyje postanowił tutaj znaleźć dla siebie kąt.

Zamordowany podczas Festiwalu Kultury Krasnoludzkiej

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.