FANDOM


Kriegberg
Kriegbergowie to jeden z najważniejszych i najbogatszych rodów w Stirlandzie. Zajmują

się głównie produkcją rolną, handlem i działaniami wojennymi. Nie uchylają się od czynnej służby w armii, a z ich ziemie zawsze przynoszą największy pobór rekruta. Często już trochę wyszkolonego.

W 681 roku KI Imperator Otto Talb zwany Kędzierzawym nadał szlachectwo założycielowi rodu, ponoć norskiemu berserkowi. Rodzinna legenda głosi, iż pierwszy von Kreigberg wraz ze swoją drużyna przez kilka tygodni powstrzymywał siły Chaosu przed przeprowadzeniem plugawego rytuału na pewnej świętej górze. Świadkowie mówili, iż cała okolica zroszona była krwią, lecz żaden kultysta nie postawił nawet stopy na świętej ziemi. Berserk przyjął imię Otto od imienia swego dobroczyńczy. Od tego też czasu każdy syn w rodzinie Kriegbergów nosi to imię.

Ich motto „Recht, Schwert, Wacht”, co tłumaczy się jako „Prawo, Miecz, Straż”, znakomicie oddaje charakter rodu. Kriegbergowie są prawi, sprawiedliwi i zawsze czujni. Tak w służbie Imperium czy własnego rodu. Próżno szukać tu kłamców, czy nieudaczników, a „czarne owce” są bezwzględnie rugowane z rodziny. Zawsze służą radą elektorowi i nie boją się rzuconych im przez los wyzwań. Dumę trzymają na wodzy, a honor to dla nich świętość.

Kriegbergowie są zwykle liczni. Jednak to co u innych rodów prowadziłoby do rozpadu i parcelacji dóbr tu stanowi siłę. Pierworodne dziecko zawsze zostaje głową rodziny. Drugie przeznaczone jest do terminu jako ergonom i zarządca, kolejne odpowiednio wybierają karierę naukową, wojskową lub duchowną. Wszyscy jednak bez wyjątku sposobią się w walce i strategii oraz odbierają solidne wykształcenie z zakresu różnych dziedzin, głównie handlu i quadrivium.

Obecnie uznaną rodzinę tworzy ojciec Otto Gustav i jego czterech synów: Otto Waldemar, Otto Henrich, Otto Adolf Herman oraz Otto August Fryderyk. Z rodziny wykluczona została pierworodna córka Oktavia Kunegunda.