W cieniu Drakenhofu Wiki
Advertisement

Ogłasza się utworzenia Kolegium Inkwizycyjnego w Sylvani. Czynu tego Dokonali Mag Griswold von Fennwart, Inkwizytor Harald von Hohenhole, Lektor i Mistrzyni Zakonu Kruka Octavia de Navarro. Kolegium będzie sprawować nadzór Regencyjny nad krajem do czasu przeprowadzania rytuałów oczyszczenia możnych i powołania nowego Barona Sylvanii. Kolegium ma cel wyplenienia Chaosu i jego sług z kraju i w żaden sposób nie czyni pretensji do tronu Baronii, liczy też na współpracę kultu Starej Wiary w walce z Chaosem.

Wieść była rozgłaszana niemal w każdej świątyni na ziemiach naszego kraju. Rada regencyjna, Kolegium Inkwizycyjne, nawoływanie Starowierców do współpracy - padły mocne słowa. Czy jednak możni Sylvanii odpowiedzą na nie tak, jak liczą Sigmaryci oraz Mistrzyni Zakonu?

Jak zareaguje na to nowy rządca z Stirlandu, który przybywa tutaj aby przejąć dowodzenie nad wojskami? Krążą plotki, jakoby Kosma von Falkenberg miał za zadanie również wesprzeć najlepszego kandydata na tron. Kto to jednak będzie? Ktoś szepnął o Gerdzie, ktoś inny o Kristoffie, a jeszcze następny wspomniał o kimś trzecim, kto jakoby miał się stać dziedzicem Waldenów. Słyszano plotki, jakoby Wulf von Hund miał być następnym Baronem, lecz czy rzeczywiście ten młody mężczyzna ma jakiekolwiek szanse w walce o tron?

Wieści Inkwizycji[]

Inkwizycja ogłasza, że wykryto i odesłano demona Chaosu, którym okazała się Adelaide von Kassler. Czynu tego dokonali Mag Griswold von Fennwart, Inkwizytor Harald von Hohenhole, Lektor Thomas von Kettler i Mistrzyni Zakonu Kruka Octavia de Navarro. Po pokonaniu demona powyżej wymienieni oddali się rytuałowi oczyszczenia i są wolni od jego wpływu.

W związku z faktami, iż poborca podatkowy (imię uzupełnić), przedstawiciel rady miasta Waldenhof Hans von Geistfrei oraz Imperialny Justycjariusz Crystian von Armin byli kultystami Chaosu, a Baronowa Beatrix von Walden była skażona klątwą wampirzą, ogłasza się , że każdy jest podejrzany o spaczenie Chaosem i zaleca się by poddał się obrzędowi odegnania złych uroków. W tym celu będzie przeprowadzony pierwszy rytuał oczyszczania wszystkich obecnych na weselu Adelaide von Kassler oraz Kristoffa von Fennwarta. Kolejne będą odbywać się niebawem, o czym będziemy powiadamiać.

Nakazuje się by, Kristoff von Fennwarta nie opuszczał miasta do czasu przesłuchania przez Inkwizycję w sprawie związku z demonem Chaosu. Wzywa się Kapłana Arnulfa von Ossenbacha do powrotu do miasta. Zarzuca mu się, że bronił demona przed Inkwizycją. Ma w ciągu 3 dni stawić się na przesłuchanie, albo zostanie uznany za sługę Chaosu.

Advertisement