FANDOM


Wydarzenia - zerknij, dodano daty!

KalendarzEdytuj

Za artykułem na wikipedii. Wprowadzono drobne poprawki

Rok w Kalendarzu Imperialnym trwa 400 dni, podzielonych na 12 miesięcy po 32 lub 33 dni. Sześć szczególnie ważnych dni świątecznych nie należy do konkretnych miesięcy. Każdy z miesięcy posiada swą własną nazwę, najczęściej związaną z uprawą ziemi lub ważnymi świętami. Są to (główne święta zaznaczone pogrubieniem, natomiast w nawiasie nazwy w staroświatowym):

 • Noc Wiedźm (Hexensnacht) - Nowy Rok
 • Powiedźmie (Nachexen) - marzec
 • Zmiana Roku (Jahrdrung) - kwiecień
 • Rozkwitanie (Mitterfruhl) - Równonoc wiosenna
 • Czas Orki (Pflugzeit) - maj
 • Czas Sigmara (Sigmarzeit) - czerwiec
 • Czas Lata (Sommerzeit) - lipiec
 • Dzień Słońca (Sonnstill) - Przesilenie letnie
 • Przed Tajemnicą (Vorgeheim) - sierpień
 • Noc Tajemnicy (Geheimnisnacht)
 • Po Tajemnicy (Nachgeheim) - wrzesień
 • Czas Zbiorów (Erntezeit) - październik
 • Przekwitanie (Mittherbst) - Przesilenie jesienne
 • Czas Warzenia (Brauzeit) - listopad
 • Czas Mrozów (Kaldezeit) - grudzień
 • Czas Ulryka (Ulriczeit) - styczeń
 • Uśpienie (Monstille)
 • Przedwiedźmie (Vorhexen) - luty


1. Nachhexen
Wellentag Aubentag Marktag Backertag Bezhaltag Konistag Angestag Festag
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 #13 14 15 16
*17 18 19 20 21 22 23 24
O25 26 27 28 29 30 31 32
2. Jahrdrung
Wellentag Aubentag Marktag Backertag Bezhaltag Konistag Angestag Festag
1 2 3 4 5 #6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 O18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 #31 32
33
3. Pflugzeit
Wellentag Aubentag Marktag Backertag Bezhaltag Konistag Angestag Festag
1 2 3 4 5 6
7 8 O9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 #22
23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33
4. Sigmarzeit
Wellentag Aubentag Marktag Backertag Bezhaltag Konistag Angestag Festag
1 O2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13
#14 15 16 17 *18 19 20 21
22 23 24 25 O26 27 28 29
30 31 32 33
5. Sommerzeit
Wellentag Aubentag Marktag Backertag Bezhaltag Konistag Angestag Festag
1 2 3 4
5 #6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 O18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 #31 32 33
6. Vorgeheim
Wellentag Aubentag Marktag Backertag Bezhaltag Konistag Angestag Festag
1 2
3 4 5 6 7 8 O9 10
11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 #22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33
7. Nachgeheim
Wellentag Aubentag Marktag Backertag Bezhaltag Konistag Angestag Festag
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 #13 14 15 16
*17 18 19 20 21 22 23 24
25 O26 27 28 29 30 31 32
8. Erntezeit
Wellentag Aubentag Marktag Backertag Bezhaltag Konistag Angestag Festag
1 2 3 4 5 #6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 O18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 #31 32
33
9. Brauzeit
Wellentag Aubentag Marktag Backertag Bezhaltag Konistag Angestag Festag
1 2 3 4 5 6
7 8 O9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 #22
23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33
10. Kaldezeit
Wellentag Aubentag Marktag Backertag Bezhaltag Konistag Angestag Festag
O1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13
#14 15 16 17 *18 19 20 21
22 23 24 25 O26 27 28 29
30 31 32 33
11. Ulriczeit
Wellentag Aubentag Marktag Backertag Bezhaltag Konistag Angestag Festag
1 2 3 4
5 #6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 O18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 #31 32 33
12. Vorhexen
Wellentag Aubentag Marktag Backertag Bezhaltag Konistag Angestag Festag
1 2
3 4 5 6 7 8 O9 10
11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 #22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33
O - pełnia Mannslieba | # - nów Mannslieba

TydzieńEdytuj

Tydzień w Imperium trwa osiem dni. Są to kolejno:

 • Dzień Pracy (Wallentag)
 • Dzień Poboru (Aubentag)
 • Dzień Targowy (Marktag)
 • Dzień Wypieków (Backertag)
 • Dzień Podatków (Bezahltag)
 • Dzień Królewski (Konistag)
 • Początek Tygodnia (Angestag)
 • Dzień Świąteczny (Festag)
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.