FANDOM


Hullauowie
To starożytny ród, który był na tych ziemiach jeszcze zanim przybyli tutaj Waldenowie czy inne rody. Byli gorliwymi wyznawcami Starej Wiary i to niegdyś z ich szeregów wybierano Zieloną Panią. Większość rodu została wybita podczas walk z wampirami z rodu Carstein. Odżyli jednak cztery wieki temu, kiedy byli wasalami Kasslerów (stąd w herbie czerwony kielich). Szalony baronet, który był ich seniorem około dwa wieki temu oskarżył ich jednak o zdradę. Hullauowie otrzymali schronienie w zamku Waldenów, którym potem przysięgli wierność, malując tarcze na pomarańczowy kolor aktualnych władców Sylvanii. 

Według drzewa rodowego są silnie połączeni z rodem Hundów. Dlatego też teraz obydwa rody utrzymują przyjacielskie stosunki i wspierają się w ciężkich chwilach.  

Aktualnie głową rodu pozostaje Aurelia von Hullau, która została wydana za Iszka Rawasza oraz jest jedną z najstarszych sióstr von Hullau. Doskonale wiadomo, że we dworku w Waldenhofie, który należy do Hullauów mieszkają jeszcze cztery siostry von Hullau zaś piąta i szósta oddały swoje życie by poświęcić je służbie bogom. Syna stary Hullau nigdy się nie doczekał oraz z powodu śmierci gdy bronił Barnonowej von Walden nie doczekał narodzin wnuków, którzy przejmą po nim nazwisko i pieczę nad rodem.  

Ród aktualnie kupuje pszenicę od Kasslerów i utrzymuje z dawnym seniorem dobre relacje. Mają w mieście kompleks piekarni, dworek rodowy oraz sprawują pieczę nad spichlerzem Waldenhofu.

Ponadto pod ich pieczą jest również wioska Thyrnau, która prężnie się rozwijała dzięki wsparciu i pomocy Eglinga.