FANDOM


Erhardt von Rosswart n 01

herb Erhardta von Rosswart

Gracz: Kapitan Szpicbródka

Erhardt, jedyny syn Konrada von Rosswart był młodym człowiekiem, który na wieść o śmierci ojca wrócił do rodzinnego Waldenhof z Altdorfu.

Niewiele wiadomo o tym zarządcy rodu von Walden, jednak wygląda na to, że altdorfska szkoła postępu wyraźnie odcisnęła na nim swoje piętno - nowoczesne podejście do osadnictwa i plany rozwoju miasta (jak akt lokacyjny miasta Waldenhof) świadczą o ambicjach i chęci poruszenia zguśniałych struktur, które stanowią jednocześnie pewien symbol tradycjonalizmu Sylvanii. Czas pokaże, czy zmiany wprowadzone przez niego doprowadzą do "zgodnego, porządnego, pobożnego, efektywnego, dostatniego i szczęśliwego życia" mieszkańców...?

W herbie Erhardta widać pole należące do herbu von Rosswartów, czarny pasek w górnej części oznacza żałobę po ojcu, zaś trzy buławy są nawiązaniem do chwały (złota), wojny (krwawa - czerwona), a między nimi równoważąca prawda (srebrna).

Z działań i osiągnięć najważniejsze to:

  • Akt lokacyjny miasta Waldenhof
  • Założenie osady Muttersweg
  • Utworzenie gwardii zamkowej Waldenhof
  • Modernizacja przemysłu drzewnego (tartacznictwo) w Hundham

Został zamordowany w przydrożnej karczmie, kiedy wracał z synodu w Naubonum. Mawia się, że nieoficjalnie spotkał się tam z Emmą von Shwartzhaf, co miało prowadzić do ich zaręczyn. Pośmiertnie został uznany przez sylvańskich bojowników jako symbol niewinnej ofiary, jego imię zostało uwiecznione w piosence, pierwszy raz prawdopodobnie podczas zamieszek w mieście Waldenhof wywołanych w reakcji na ucisk despotów.